W kategorii tej mieszczą się osoby wieku od 13 do 20 lat. To czas zdobywania nowych umiejętności, budowania kontaktów społecznych. To także okres w którym przechodzi się przez szereg egzaminów weryfikujących wiedzę. Programy wsparcia, które proponujemy mają wspomóc proces rozwijania zdolności i wiedzy, usprawniać uczenie się i zapamiętywanie, a także zwiększać samokontrolę w sferze emocjonalnej.