Terapia rozumiana jest tu szeroko, jako zespół oddziaływań leczniczych i treningów usprawniających zaburzone funkcjonowanie. W naszej ofercie są metody, które pozwalają pracować w wielu obszarach, takich jak schorzenia i dysfunkcje psychologiczne, neurologiczne i psychiatryczne. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce dotyczącej naszej oferty oraz w kategorii każdej z metod.

Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby Starsze