Kim jesteśmy

Kim jesteśmy? Laboratorium Psychologiczno- Terapeutyczne NeuroLines, to zespół ekspertów z dziedziny psychologii, psychoterapii i pedagogiki. Specjalizujemy się w trzech obszarach: terapii neurofeedback (EEG Biofeedback), terapii metodą Warnkego oraz pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Jesteśmy certyfikowanymi neuroterapeutami, a także posiadamy ukończone szkolenie w zakresie neurofeedbacku zgodne z amerykańskimi standardami BCIA. Ponadto uzyskaliśmy zaświadczenia potwierdzające wiedzę i umiejętności prowadzenia diagnostyki oraz terapii Metodą Warnkego.

Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej pomocy w kryzysach wewnętrznych, wspieranie na ścieżce rozwoju i dostarczanie efektywnych sposobów poprawy jakości życia.

W naszej pracy korzystamy z najnowszych metod terapii, innowacyjnych osiągnięć psychologii i pedagogiki oraz neurotechnologii. W diagnostyce stosujemy urządzenia cyfrowe, co pozwala wysoce zobiektywizować pomiar czyli znacząco obniżyć błędy interpretacyjne wyników badania, a także osiąganych efektów terapii.

Zespół:

 

Piotr Wyszomirski

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunku psychologia. Obecnie, kształci się w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. W swojej praktyce kieruje się założeniami nurtu integracyjnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym w Płocku, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach na Oddziale Zamkniętym Ogólnym. Współpracował z Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie jako psycholog, konsultant. Rozwijał swoje umiejętności w Instytucie EEG, Międzynarodowym Centrum Leczenia Stresu, Ośrodku Leczenia Zaburzeń Procesu Uczenia się i Zachowania oraz w Klinice Zdrowia i Rozwoju Osobistego Medico – Brain. Wykonywał autorskie programy szkoleniowe, warsztaty z zarządzania stresem i kompetencji miękkich dla firmy Euroconsultant Sp. z.o.o. Aktualnie współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym w Płońsku.

Inne: szereg szkoleń, kursów z zakresu terapii dzieci i dorosłych metodą neurofeedback, behawioralną, a także podnoszących wiedzę i zdolności w diagnostyczne psychopatologicznej.
E-mail: neurolines@neurolines.pl
Telefon: 505-502-784

Anna Mateuszczyk

Lekarz, pediatra

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Lekarz z wieloletnim doświadczeniem. Jest Dyrektorem Centrum Medycznego Mama i ja.
E-mail: youremail@sampe.com
Phone: (800) 555-1234

Grażyna Banaszek

Lekarz, neurolog dziecięcy, doktor nauk medycznych.

Specjalizuje się miedzy innymi w ocenie funkcjonowania układu nerwowego dzieci z takimi problemami jak: bóle głowy, utraty świadomości, niedowłady. Diagnozuje również metodą Vojty niemowlęta z grupy ryzyka, prowadzi dzieci rehabilitowane z opóźnieniem psychoruchowym, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkodzeniami okołoporodowymi splotów ramiennych, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, artrogrypozami.
E-mail: youremail@sampe.com
Phone: (800) 555-1234

Lesya Lenartowicz

Pedagog specjalny, terapeuta

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Terapeutycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i z osobami dorosłymi. W czasie studiów oraz po ich ukończeniu odbyła praktyki zawodowe w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci im. Marii Konopnickiej, Środowiskowym Ognisku Wychowawczym, Szkole Podstawowej Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka oraz w Przedszkolu Nr 330 w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Polskie go Towarzystwa ADHD.Doświadczenie zdobywała w Stratosferze Added Value Associate oraz Centrum Medico – Brain. Obecnie współpracuje z Centrum Terapii Pedagogicznej i Mediacji „Pro bono” oraz PTIS „Bromba”.
E-mail: youremail@sampe.com
Phone: (800) 555-1234

 

Jarosław Lenartowicz

Lekarz, specjalista psychiatra, seksuolog

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W naszym Zespole konsultuje pacjentów psychiatrycznie, kwalifikuje do terapii, decyduje o leczeniu farmakologicznym, orzeka o czasowej niezdolności do pracy (ZUS-ZLA-L4), jak również udziela porad terapeutycznych i kontrolnych z zakresu psychiatrii i seksuologii przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinikach Psychiatrycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w Wojewódzkich Szpitalach dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Odwykowych, Oddziałach Sądowych, Dziennych i Całodobowych początkowo pod merytorycznym nadzorem znanych Profesorów Psychiatrii i doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie, a później już sam, jako specjalista.

Ma również doświadczenia w pracy w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, z Pacjentami w warunkach pozbawienia wolności – Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. Jest również biegłym sądowym z zakresu psychiatrii przy Sadzie Okręgowym, pracował jako specjalista-konsultant ZUS ds orzekania o czasowej/trwałej niezdolności do pracy, nabycia/utraty uprawnień do świadczeń rentowych, kontrolował prawidłowość wystawiania druków L-4 przez innych lekarzy-psychiatrów, jako współorzekający w sprawach wydawania/przedłużenia zezwoleń na posiadanie broni.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi, nerwicowymi, Pacjentami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Mimo zdobycia tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii po zdaniu egzaminów Państwowych przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, nadal nieustannie się szkoli, podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i zjazdach naukowych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, których jest członkiem. Nieustannie dąży do rozwoju.

Zawodowo interesuje się szeroko pojętym opiniowaniem psychiatrycznym – zarówno na potrzeby Organów Wymiaru Sprawiedliwości jak i orzecznictwem rentowym oraz psychofarmakologią, ale przede wszystkim pracą kliniczną – leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, otępiennych, zaburzeń lękowych i snu.
E-mail: youremail@sampe.com
Phone: (800) 555-1234

Małgorzata Strzelec

Psycholog, psychoterapeuta

Skończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie rozwija swoje umiejętności w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy SWPS i Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Pracuje w nurcie integracyjnym. Specjalizuje się w terapii indywidualnej osób dorosłych.
W pracy wykorzystuje elementy psychologii humanistycznej oraz poznawczo-behawioralnej. Interesuje się nurtem egzystencjalnym, głównie logoterapią, zagadnieniami znaczenia sensu i wartości dla egzystencji oraz poczucia wolności jako wymiaru rozwoju, nadwyżki duchowej człowieka.

Pracowała jako psycholog i terapeuta m.in. w Fundacji Na Rzecz Chorych Na SM im. Bł. Anieli Salawy w Krakowie, na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego (UJ) oraz w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń
i Transplantologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.

Ponadto posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracowała w Klinice Zdrowia i Rozwoju Osobistego Medico Brain
w Warszawie, gdzie prowadziła treningi metodą Warnkego oraz neurofeedback.

Obecnie współpracuje z Poradnią „My” oraz „Bromba” w Warszawie, gdzie świadczy opiekę psychologiczną nad dziećmi.
E-mail: youremail@sampe.com
Phone: (800) 555-1234

Kim jesteśmy Kwiecień 2, 2013

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD