QEEG, czyli elektroencefalografia ilościowa – metoda pomiaru i analizy potencjałów elektrycznych na powierzchni skóry głowy, które odzwierciedlają układ fal mózgowych. Obraz badania przedstawiony jest w formie barwnych map wskazujących poziom odchylenia wyniku od normy.


Komentarze