Co to jest QEEG?

Ilościowa Elektroencefalografia (QEEG) jest zaawansowaną, nieinwazyjną, bezpieczną i efektywną metodą oceny fal mózgowych. Podczas gdy inne techniki obrazowania mierzą przepływ krwi w mózgu, metabolizm i integralność strukturalną (fMRI / CT), QEEG śledzi funkcjonowanie mózgu poprzez pomiar aktywności elektrycznej (neuronowa aktywność sieciowa). QEEG  jest rejestrowane w taki sam sposób, jak klasyczne EEG, ale dane uzyskane w nagraniu są używane do tworzenia topograficznych kolorowych map, które pokazują, rozkład aktywności elektrycznej na powierzchni kory mózgowej. W badaniu zaobserwujemy takie parametry jak: zgodność asymetrii, fazę, koherencję, amplitudę, dominujące częstotliwości. Jest to ważne, ponieważ QEEG daje nam informacje na temat całego funkcjonowania mózgu, jak również umożliwia zdefiniowanie odchyleń dla zlokalizowanych obszarów, które wpływają na objawy klienta i / lub zachowanie.

Program do mapowania aktywności elektrycznej pozwala wykryć źródło nieprawidłowości. Natomiast program do mapowania prawdopodobieństwa statystycznego pozwala obliczyć, czy odchylenia są klinicznie istotne.

Umożliwia to stawianie dokładniejszych diagnoz neurologicznych, neuropsychologicznych i psychologicznych objawów u dzieci.

Najnowsze badania wykazały, że niektóre zaburzenia, takie jak ADHD, OCD, schizofrenia, depresja, specyficzne trudności w uczeniu się i in. są związane z różnymi spontanicznymi i wywołanymi wzorami potencjałów elektrycznych, rejestrowanych z głowy przez wiele elektrod powierzchniowych.

Możemy nie tylko tworzyć normy ale także określać biomarkery dla poszczególnych zaburzeń

 

 


Komentarze