dysleksjaMetoda Warnkego. Najnowsze badania wskazują, że przyczyną dysleksji są zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźców słuchowych i wzrokowych oraz zaburzenia automatyzacji. Gdy automatyzacja nie jest prawidłowa, osoby cierpiące z powodu tych deficytów zaczynają stosować strategie kompensacyjne. Takie działania pochłaniają mnóstwo energii. W rezultacie większość dzieci z problemami w uczeniu się jest całkowicie wyczerpana na długo przedtem, zanim skończy się dzień szkolny. Większość energii jest zużywana na niepotrzebną kompensację.

W ostatnich 15 latach ekspert komunikacji, Fred Warnke, opracował metodę wykrywania i treningu w obszarze deficytów.

Głównym założeniem metody jest to, że dzieci cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych tych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania: próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania i nauczenia się wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter). I w tym właśnie może pomóc metoda Warnkego.

Metoda Warnkego jest opracowana dla potrzeb osób z dysleksją oraz osób z zaburzeniami koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Terapia adresowana jest zarówno do dzieci jak i osób dorosłych. Skupia się na przyczynach a nie na objawach.

Efektywność:

  • Tradycyjny trening – poprawa o 6.3%;
  • Trening 8 funkcji podstawowych (metodą Warnkego) – 18.9%;
  • Trening 8 funkcji podstawowych + trening lateralny (metodą Warnkego) – 42.6%.

Od wielu lat metoda ta jest stosowana przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Od 2010 roku metoda ta jest stosowana również w Polsce.

Metoda Warnkego 2 kwietnia, 2013