W rozwinięciu szereg szczegółowych pytań i odpowiedzi, informacji, merytorycznej wiedzy dotyczącej każdej z metod: