Oferowane techniki terapii i ćwiczeń mają zastosowanie w różnych grupach wiekowych. Skuteczność metod zależy przede wszystkim od osobistego zaangażowania w trening. Zapraszamy Państwa na pierwszą bezpłatną konsultacje która pozwoli uzyskać wstępne rozeznanie. Spotkanie to nie jest w żaden sposób zobowiązujące.

Dorośli 4 kwietnia, 2013