Efektywność i trwałość terapii. Metoda Warnkego wspomaga prawidłowy rozwój procesów poznawczych, dostarcza efektywnych sposobów uczenia się. Wyrównując deficyty w zakresie centralnego przetwarzania informacji, dajemy solidną podstawę do osiągnięcia sukcesów w nauce. Przez skuteczne usunięcie źródła problemów, osiągnięte wyniki terapii są trwałe. Badania prowadzone przez profesora Tewesa nad 3 grupami dzieci potwierdzają skuteczność tej metody.

W grupie kontrolnej, która brała udział w tradycyjnych lekcjach dodatkowych, poprawę wyników odnotowano tylko w teście wymowy o 6.8%. W grupie, która wykonywała treningi tylko
z wykorzystaniem Brain – Boy Universal odnotowano poprawę o 18.9%. W przypadku trzeciej grupy, która dodatkowo trenowała lateralizację za pomocą Lateral – Trainer – Professional, poprawa była znacznie większa – aż o 42.6%!

Efektywność i trwałość terapii 4 kwietnia, 2013