Badanie QEEG (quantitative) jest cyfrowym przetworzeniem sygnału EEG w taki sposób, że możemy zauważyć rozkład fal na całej powierzchni korowej w postaci ilościowego zapisu. Klasyfikacji wzorca EEG dokonuje się poprzez szczegółową analizę. Nieprawidłowości w rozkładzie korelują niejednokrotnie z obrazem klinicznym zaburzeń.

Należy także wspomnieć, iż obecnie zwiększa się wartość badań z wykorzystaniem sygnału EEG. W 2013 roku zostanie opublikowane piąte już wydanie klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) tj. DSM-V. Kolejny koncept zakłada certyfikacje zaburzeń  psychicznych w odniesieniu do ich markerów biologicznych tzw. endofenotypów. W założeniu nowej edycji, diagnoza psychiatryczna przebiegać powinna w oparciu o ocenę elementu behawioralnego oraz informacje o neurobiologiczny fenotyp. Parametry ilościowego elektroencefalogramu (QEEG) oraz potencjały wywołane zdarzeniem (ERP) uważa się za najbardziej skuteczną w diagnostyce probierz biologiczną.

Przygotowanie do badania qEEG, punktowego („mini mapa”, mini qEEG):

– należy być wypoczętym i wyspanym,
– należy zjeść lekki posiłek,
– należy umyć włosy i nie stosować w dniu badania lakieru, żelu, kremów do stylizacji, odżywek do włosów,
– nie powinno się przyjmować leków stymulujących ośrodkowy układ nerwowy, w okresie 24 godzinnym poprzedzającym badanie,
– nie powinno się spożywać alkoholu, napojów zawierających kofeinę oraz wszelkich innych środków psychoaktywnych, w okresie 24 godzinnym poprzedzającym badanie,
– nie należy odstawiać leków przyjmowanych z przepisu lekarza.

Badanie QEEG 4 kwietnia, 2013