adhdPrawdopodobnie najbardziej uznanym zastosowaniem neurofeedbacku jest terapia ADHD i ADD. W jednym z badań, 98 dzieci i 13 osób dorosłych uczestniczyło w 40 sesjach / 50 minutowych wg protokołu Lubara w połączeniu ze strategiami kognitywnymi mającymi na celu poprawę umiejętności szkolnych. Liczba dzieci przyjmujących Ritalin zmniejszyła się z 30% na początku terapii do 6% w etapie końcowym. Pomiary pokazały: wzrost (p<0,001) wyników w skalach inteligencji, ze średnim wzrostem na poziomie 12 pkt. (wiązało się to z większą zdolnością koncentracji na wykonywanych zdaniach); znormalizowanie wyników w TOVA oraz polepszenie osiągnięć w nauce wg WraT 3. U osób dorosłych odnotowano obniżenie wskaźnika theta/beta z 2,6 do 1,8 (p<008), a u dzieci spadek z 3,3 do 2,3 (p<0,0001). Zdaniem Campa: “behawioralna poprawa po terapii biofeedbackiem (…) jest nawet lepsza niż najlepsze wyniki osiągane przy pomocy programów behawioralnej modyfikacji”.


Komentarze