Psychoterapia to: celowe i zaplanowane działania, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, wobec osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania lub problemami zdrowotnymi, w celu zmiany ich zachowań i intrapsychicznych struktur i procesów.”