samotny miśBadanie kliniczne (publikacja Marzec 2010), wskazujące na korzyści z zastosowania terapii EEG-Biofeedback u osób z Zespołem Aspergera. Badanie było prowadzone przez 15 lat w ADD Centre, Mississauga, ON, L4Z 1V9, Kanada). Wyniki: zmniejszenie objawów Zespołu Aspergera i ADHD – w tym obniżenie trudności z uwagą, niepokoju i poprawa funkcjonowania społecznego oraz poprawa zdolności uczenia się i funkcji intelektualnych [wzrost ilorazu inteligencji (IQ) średnio o 9 punktów].


Komentarze