Znane są przypadki zastosowania metody neurofeedback i biofeedback w terapii dystonii skutkujące znacznym zmniejszeniem ruchów mimowolnych. Wyniki tych prac są bardzo obiecujące w zakresie łagodzenia objawów i poprawie jakości życia.


Komentarze