ADHD dziewczynkaIstnieją bardzo silne dowody na kliniczną skuteczność procedur warunkowania EEG w kontroli opornych na farmakoterapię padaczek. Prof. Sterman (2000, Clinical Electroencephalography) dokonał obszernego przeglądu badań potwierdzających skuteczność procedur neurofizjologicznych opartych na paśmie SMR w odniesieniu do epilepsji. W przeglądzie literatury z lat 1972-1996 Sterman, znalazł 19 artykułów dotyczących 174 pacjentów leczonych w protokole SMR. U 142 z nich (82%) odnotowano kliniczną poprawę, a w przypadkach w których rejestrowano EEG, tj. u 66% badanych, dostrzeżono korzystne zmiany w EEG, w porównaniu do pomiaru początkowego.


Komentarze