dziecko EEGZnaczącym kryterium oceny wyników jest trwałość uzyskanych efektów terapii. Zastosowano badanie z wykorzystaniem skali Connors, jako markera uwagi u 52 osób ocenianych po 10 latach od zakończenia terapii. Wykazano, że poprawa po terapii neurofeedback jest stabilna i długo utrzymują się jej osiągnięcia. (Lubar ’95)


Komentarze