Trening.

I –  Automatyzacja przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku, słuchu oraz zdolności motorycznych.

Zasadniczym elementem treningu metodą Warnkego jest niewielkie urządzenie nazywane „Brain – Boy Universal”, które umożliwia wykonywanie ćwiczeń w domu. W sposób łatwy i atrakcyjny, dziecko trenuje i utrwala siedem podstawowych funkcji układu nerwowego (dotyczących analizy czasu i częstości bodźców w procesach słyszenia, widzenia i motoryki). Oddziałując na przyczyny dysleksji, zmniejsza  się jej negatywny wpływ na przebieg uczenia się dziecka.

II – Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych poprzez trening lateralizacji za pomocą Lateral – Trainer – Professional.

W przypadku dysleksji komunikacja miedzy dwiema półkulami mózgowymi często jest niewystarczająca. Wykazano, że ciało modzelowate u takich osób ma zaburzoną funkcję, jak również ma mniejsze wymiary w porównaniu do grupy osób bez trudności dyslektycznych. Podczas treningu lateralizacji osoba trenująca słyszy głos narratora raz w jednym uchu, raz w drugim. Równocześnie sama czyta z książki tę samą opowieść lub bajkę. Później słyszy swój głos w uchu, w którym akurat nie słyszy głosu narratora. W taki sposób człowiek musi dokonywać stałego porównania odbieranych dźwięków, co zmusza do pracy ciało modzelowate mózgu. Regularny trening doprowadza do lepszej synchronizacji obu półkul, przez aktywowanie  nieaktywnych włókien nerwowych.

III – Rozwój i automatyzacja języka wzrokowego.

Trening literowania wzrokowego pomaga osobie mającej trudności w czytaniu i pisaniu w znalezieniu odpowiedniego sposobu na zapamiętanie słów, których wymowa jest inna od ich graficznego zapisu. Program komputerowy Orthofix jest używany do tego treningu.