Dobry psycholog – Legionowo

Dobry psycholog – Legionowo? Problemy, którymi się zajmujemy to: zaburzenia rozwoju, trudności wychowawcze, ataki histerii, niekontrolowana złość i gniew, przeciwstawianie się, kradzieże, zaburzenia emocji i zachowania, nadpobudliwość, nieśmiałość, trudności w adaptacji w nowym środowisku przedszkolnym lub szkolnym, agresja, niedostosowanie społeczne, zachowania opozycyjno-buntownicze, moczenie, mimowolne zanieczyszczanie się, zaburzenia

Czytaj więcej

Zaburzenia rozwoju wykryte na podstawie EEG

Zaburzenia rozwoju u dzieci zazwyczaj są diagnozowane na podstawie obserwacji ich zachowania, ale Aditi Shankardass wiedziała, że należy przyjrzeć się bezpośrednio ich mózgom. Aditi wyjaśnia, w jaki sposób EEG w jej laboratorium przyczyniło się do wykrycia źle postawionych diagnoz i zmieniło życie wielu dzieci.

Czytaj więcej