Korzyści z zastosowania terapii EEG-Biofeedback u osób z Zespołem Aspergera

Badanie kliniczne (publikacja Marzec 2010), wskazujące na korzyści z zastosowania terapii EEG-Biofeedback u osób z Zespołem Aspergera. Badanie było prowadzone przez 15 lat w ADD Centre, Mississauga, ON, L4Z 1V9, Kanada). Wyniki: zmniejszenie objawów Zespołu Aspergera i ADHD – w tym obniżenie trudności z uwagą, niepokoju i

Czytaj więcej