Psychoterapia Legionowo

Czym jest psychoterapia? To interakcja czynników psychologicznych i środowiskowych. Psychoterapia jest systematycznym oddziaływaniem psychologicznym. Celem jest poprawa funkcjonowania psychicznego, a także przystosowania społecznego. Istnieją różne tendencje w psychoterapii, między innymi, psychoanalityczny, dynamiczny, fenomenologiczny lub behawioralny. Definicje różnych strumieni psychoterapii (np. wspomnianych powyżej) są odmienne. Każda z nich

Czytaj więcej

Dobry psycholog – Legionowo

Dobry psycholog – Legionowo? Problemy, którymi się zajmujemy to: zaburzenia rozwoju, trudności wychowawcze, ataki histerii, niekontrolowana złość i gniew, przeciwstawianie się, kradzieże, zaburzenia emocji i zachowania, nadpobudliwość, nieśmiałość, trudności w adaptacji w nowym środowisku przedszkolnym lub szkolnym, agresja, niedostosowanie społeczne, zachowania opozycyjno-buntownicze, moczenie, mimowolne zanieczyszczanie się, zaburzenia

Czytaj więcej