Biofeedback w dystonii

Zastosowanie metody Biofeedback w terapii zaburzeń ruchowych. Trening wiązał się z istotnym zmniejszeniem dystonii, ruchów mimowolnych. Studium przypadku: Biofeedback for Movement Disorders (Dystonia with Parkinson’s Disease): Theory and Preliminary Thompson, M.; Thompson, L. Journal of Neurotherapy 2002 Win; 6/4: 51-70 ABSTRACT:  Background: This paper presents a theoretical framework for

Czytaj więcej