Neurofeedback a ADHD

Prawdopodobnie najbardziej uznanym zastosowaniem neurofeedbacku jest terapia ADHD i ADD. W jednym z badań, 98 dzieci i 13 osób dorosłych uczestniczyło w 40 sesjach / 50 minutowych wg protokołu Lubara w połączeniu ze strategiami kognitywnymi mającymi na celu poprawę umiejętności szkolnych. Liczba dzieci przyjmujących Ritalin zmniejszyła się

Czytaj więcej

Warunkowanie EEG w padaczce

Istnieją bardzo silne dowody na kliniczną skuteczność procedur warunkowania EEG w kontroli opornych na farmakoterapię padaczek. Prof. Sterman (2000, Clinical Electroencephalography) dokonał obszernego przeglądu badań potwierdzających skuteczność procedur neurofizjologicznych opartych na paśmie SMR w odniesieniu do epilepsji. W przeglądzie literatury z lat 1972-1996 Sterman, znalazł 19 artykułów

Czytaj więcej

Osoby ze stwardnieniem rozsianym (SM) po intensywnym treningu neurofeedback

W TVP3 został przedstawiony projekt EEG Biofeedback, realizowany przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego. Ma on na celu zbadanie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) po intensywnym treningu neurofeedback. Trening służyć ma w założeniu autorów, poprawie funkcji poznawczych, możliwości wykonywania bardziej precyzyjnych ruchów i złagodzeniu zespołu zmęczenia oraz

Czytaj więcej

EEG Biofeedback

Neurofeedback to innowacyjne rozwiązanie treningowe wykorzystujące parametry zapisu EEG (aktywności mózgu) jako sygnału nawigującego pacjenta w kierunku pożądanych zmian. Oparta na informacji zwrotnej terapia pozwala usprawniać  funkcjonowanie dzieci z problemami szkolnymi, ADHD, ADD, dysleksją, zaburzeniami uczenia, stanami lękowymi, tikami, migreną. Metoda polecana jest także jako forma wspomagania

Czytaj więcej