Psycholog Legionowo (prywatna placówka psychomedyczna zajmująca się kompleksowo problemami dzieci, młodzieży i dorosłych). Ośrodek udziela profesjonalnej pomocy psychologicznej w postaci: konsultacji psychologicznych, porad psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej, psychoterapii małżeńskiej, konsultacji rodzinnych, treningów psychologicznych, zajęć tematycznych.  Oferujemy pomoc psychologiczną zespołu specjalistów pracujących pod superwizją psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pomoc psychologiczna świadczona jest  dla miasta Legionowo i okolic. Psycholog przyjmuje w Legionowie od poniedziałku do soboty. Psycholog, korzystając z wiedzy na temat koncepcji psychologicznych, narzędzi psychometrycznych, zajmuje się badaniem lub doradzaniem w określonych dziedzinach, np. wychowania dzieci i młodzieży, w biznesie czy resocjalizacji osób mających kłopoty z adaptacją społeczną.psycholog legionowo
Psycholog pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązywaniu zgłaszanego problemu.
Wykorzystuje w tym celu różne techniki. Wykorzystuje do współdziałania wszystkie te osoby czy instytucje, które mogą pomóc naszym klientom.

Zakres oferowanej pomocy psychologicznej dla dzieci:

niepowodzenia i trudności szkolne,
– trudności wychowawcze,
– trudności emocjonalne,
– zaburzenia nerwicowe,
 funkcjonowanie w warunkach stresu,
– funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne,
– zaburzenia związane z jedzeniem,
– kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia),
– problemy osób współuzależnionych (członkowie rodziny),
– samopoznanie i rozwój osobisty

Zapewniamy:

– dbałość o respektowanie standardów zawodowych oraz przestrzeganie zasad etyki psychologicznej,

– profesjonalizm, indywidualizację podejścia, rzetelność w przekazywaniu informacji dotyczących możliwości pomocy oraz zachowanie tajemnicy.

Dzieciom i młodzieży z powyższymi lub podobnymi objawami skutecznie może pomóc krótkoterminowa terapia.

Celem terapii jest rozwinięcie autonomii dziecka/młodego człowieka, jego kreatywności i aktywności. W wyniku terapii ustępują objawy , dochodzi do pozytywnych zmian w relacjach z ludźmi i w stosunku do siebie. Dziecko/młody człowiek osiąga cele rozwojowe, zdobywa nowe umiejętności, buduje poczucie tożsamości. Zwiększa się jego poczucie sprawczości i zdolności uczenia. Celem terapii jest również doprowadzenie do pożądanej zmiany, która polega na tym, że dziecko/młody człowiek może odrzucić stereotypowe  i nawykowe myślenie.

Psycholog często zaleca dziecku/młodemu człowiekowi wykonywanie między spotkaniami różnych zadań, dzięki czemu wzbogaca on repertuar umiejętności i eksperymentuje z nowymi zachowaniami. W trakcie spotkań terapeutycznych mogą być stosowane różne techniki, na przykład rysunek, zabawa, symboliczne odtwarzanie historii życia, praca na wyobrażeniach itd. W terapię dzieci i młodzieży musi być zaangażowana cała rodzina. Symptomy dziecka rozpatrywane są jako sygnał zadania rozwojowego stojącego przed rodziną.

Psycholog Legionowo 14 lipca, 2014