Pacjenci.  Metoda Warnkego jest pierwszą w Polsce metodą w całości stworzoną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Skupia się na przyczynach a nie na objawach. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz koncentracji uwagi. Korzystać z terapii mogą zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.