577439_440306682718176_564542515_nDo niedawna termin „neuromodulacja” był przedmiotem sporu, przynajmniej w odniesieniu do modyfikacji w obrębie dysfunkcji lub uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Chociaż powszechnie sądzono, że uczenie się i pamięć w jakiś sposób powoduje względnie trwałe zmiany struktury mózgu i / lub funkcji, to jednak panowało utrwalone przekonanie, że funkcja i struktura neuronowa w zasadzie zostały określone przez genetykę i są stosunkowo odporne na zmiany. Jednak w ciągu ostatnich kilku dekad rozwój neuroobrazowania pozwolił dokonać szeregu badań naukowych potwierdzających plastyczność neuronalną, znacznie większą niż to sobie wyobrażano.


Komentarze