Lateral – Trainer – Professional – urządzenie stosowane jest do wytrenowania współpracy obydwu półkul mózgowych człowieka. Zadaniem urządzenia, jest polepszanie percepcji centralnej przez angażowanie na zmianę, obydwu półkul przy przetwarzaniu bodźców słuchowych i wzrokowych. W tym celu używane są kanały słuchowe i wzrokowe. Osoba trenująca słyszy i zauważa bodźce słuchowe i wzrokowe po lewej i po prawej stronie, po czym musi je złożyć w mózgu w jednolitą informację. Specjalista indywidualnie dopasowuje wielopoziomową ramową koncepcję treningu, stosując odpowiedni do wieku trenującego oraz zbliżony do warunków rzeczywistych materiał ćwiczeniowy. Szczególny nacisk kładzie się na trening doskonalenia percepcji mowy. W tym celu opracowano technikę umożliwiającą uwydatnianie określonych, bardzo krótkich i krytycznych spółgłosek, co pozwala na ich późniejsze zrozumienie, zarówno w spokojnym otoczeniu, jak i na tle dźwięków zakłócających.