biofeedback_magazineCzekolada „palce lizać” jako smaczne i tanie urządzenie do biofeedbacku
“Temperatura obwodowa może być monitorowana za pomocą różnych urządzeń (…)
Artykuł ten przedstawia krótką informację na temat zupełnie innego podejścia, bo kto by pomyślał, że miarą skutecznego ocieplania może być biała lub czarna czekolada(…)

W artykule przedstawione są także dane pokazujące jak łatwo można nauczyć się skutecznego ocieplania dłoni. Dzięki wykorzystaniu w wizualizacji prostego termometru jako elementu zamykającego pętlę sprzężenia zwrotnego, 219 uczestników badania (studenci oraz fizykoterapeuci), byli w stanie szybko podnieść temperaturę dłoni o średnio 10,1F (czyli ponad 6C). W przypadku 106 studentów, poczuciu ogrzania dłoni towarzyszyła wyrażona na skali analogowej ocena, iż poziom ich zestresowania obniżył się o 49%. (…)

Większość urządzeń do biofeedbacku to skomplikowane urządzenia elektroniczne, które mają mierzyć i przedstawiać zwrotnie informację dotyczącą złożonych czynności biologicznych. Choć taki sprzęt komputerowy daje istotne możliwości w zakresie przetwarzania i gromadzenia danych, zawsze wyzwaniem treningowym pozostaje umiejętność przeniesienia i wykorzystania nabytych umiejętności do codziennego życia, w pracy czy domu. Zależnie od rodzaju monitorowanego sygnału biologicznego, dostępne są przenośne urządzenia do monitorowania na przykład ciśnienia tętniczego, zmienności rytmu serca, temperatury obwodowej, elektroencefalogramu i tak dalej. Ale poza urządzeniami elektronicznymi urządzeniem do biofeedbacku może być wiele powszechnie dostępnych przedmiotów(…)

Odkrycie czekolady jako narzędzia do biofeedbacku

Pewna studentka prowadząca badania dyplomowe (A.C.) podjęła się tematu potencjalnego wykorzystania temperatury obwodowej w łagodzeniu objawów związanych z syringomielią. Syringomielia jest chorobą genetyczną, w przebiegu której dochodzi do wytworzenia się w rdzeniu krygowym cyst lub jam, które wraz ze wzrostem swojej objętości mogą prowadzić do uszkodzenia rdzenia krygowego. W przypadku osoby badanej przez studentkę dolegliwości sprowadzały się do ogólnego osłabienia oraz uczucia sztywności pleców, ramion oraz nóg, bólów głowy, bólu neuropatycznego szyi, drętwienia mięśni ramion i przedramion, utraty czucia ciepła i zimna, zwłaszcza w dłoniach.

Proces ćwiczeń utrudniał fakt, ze osoba chora nie mogła usiedzieć spokojnie na krześle dłużej niż kilka minut, gdyż spokojne siedzenie nasilało objawy; inna trudność wiązała się z tym, że dojazd do laboratorium na badania był niemożliwy z uwagi na nasilanie się dolegliwości w czasie transportu, a to wymagało stosowania dodatkowych dawek leków oraz dodatkowych ilości kawy, która pomagała pacjentce utrzymać jasność myślenia.

Osią protokołu treningowego było to zwiększanie temperatury obwodowej dłoni w celu poprawy krążenia obwodowego (czemu klinicznie odpowiadają zimne palce oraz obniżone poczucie temperatury). Trening był nadzorowany zarówno poprzez kontakt telefoniczny oraz w czasie wizyt domowych u pacjentki. W trakcie jednej z wizyt, chcąc podziękować studentce, pacjentka wręczyła jej tabliczkę czekolady. Po podzieleniu się czekoladą z pacjentem studentka zauważyła, ze czekolada zaczęła topić się jej w dłoniach. Szybko wzięła chusteczkę, wytarła dłonie i podała taką samą pacjentce, która natychmiast roześmiała się, twierdząc, ze przecież nie ma możliwości, aby czekolada roztopiła się w jej zimnych dłoniach. Wiedziała bowiem, jako była szefowa ciastkarni, że ciemna czekolada topi się w temperaturze między 90 a 95 stopni Fahrenheita (tj. od 32.2C do 35C). Zażartowała, ze stan skupienia czekolady jest odzwierciedleniem zimnych rąk. Kilka dni później, zaczęły jednak razem badać możliwości wykorzystania czekolady jako instrumentu biofeedbacku. Pacjentka wykorzystała najpierw białą czekoladę w trakcie wykonywania wizualizacji. Wybrała białą czekoladę, wiedząc, ze topi się ona w niższej temperaturze w porównaniu do ciemnej czekolady. Ku jej zaskoczeniu, czekolada stopiła się!

Dzięki temu eksperymentowi zakończonemu sukcesem, topnienie czekolady stało się elementem ćwiczeń biofeedbacku wykonywanych w domu (…)
Po czterech tygodniach ćwiczeń, subiektywne poczucie bólu istotnie zmniejszyło się. (…)


Komentarze