Brain – Boy Universal – urządzenie zostało opracowane w celu przeprowadzania treningu procesów przetwarzania i spostrzegania centralnego, zachodzących w ludzkim mózgu. Mózg jest wyjątkowym organem naszego ciała. Steruje on ważnymi funkcjami życiowymi, jak bicie serca, oddychanie itp. Odgrywa bardzo ważną rolę w procesach przetwarzania i spostrzegania bodźców zmysłowych. W słyszeniu i widzeniu uczestniczą nie tylko uszy i oczy. Nerwy słuchowe i wzrokowe przenoszą bodźce zmysłowe, odebrane słuchowo i wzrokowo, a więc usłyszane i widziane do mózgu, gdzie są one przetwarzane. Dopiero w tym momencie bodźce te mogą zostać zrozumiane. Ten proces wymaga bardzo dużego wkładu pracy ze strony mózgu: głoski muszą zostać zestawione tak, aby tworzyły słowa; musi zostać wychwycona intonacja słów, która pozwoli na zrozumienie treści zdania, oraz z wielu głosów musi zostać wychwycony głos wybranego mówcy. Im lepiej wyćwiczony jest mózg w swojej pracy, tym zrozumienie treści będzie łatwiejsze i szybsze. Umiejętności te można wytrenować korzystając z ośmiu gier, zawartych w Brain – Boy Universal.