W obwodzie głowy stosunkowo niedużo jest miejsc wrażliwych na ból, są to: skóra głowy, odejścia większych naczyń tętniczych, zatoki opony twardej, sierp mózgu oraz odcinki proksymalne dużych tętnic opony miękkiej.

Natomiast wiele struktur bezpośrednio związanych z mózgowiem nie jest unerwionych zewnętrznie.

Dlatego wyściółka komór mózgu, splot naczyniówkowy, żyły opony miękkiej i większa część miąższu mózgu nie mają zdolności wywoływania bólu.
Czyli nie boli nas mózg? Ból jest wynikiem drażnienia obwodowych receptorów bólowych.
W mózgu nie ma receptorów bólowy więc nie jest to możliwe1.

Bóle głowy mogą mieć przeróżne przyczyny, od przemęczenia oczu lub zapalenia zatok przynosowych do ciężkich stanów chorobowych lub urazowych.

Kiedy mówimy o bólu pierwotnym, najbardziej znaczącymi strukturami zaangażowanymi w patogenezie wydają się być:

  • Duże naczynia wewnątrzczaszkowe wraz z oponą twardą (wzrost ciśnienia krwi płynącej przez naczynia krwionośne opon mózgowych)
  • Obwodowe zakończenia nerwu trójdzielnego, które je zaopatrują
  • Część ogoniasta jądra trójdzielnego, która przyjmuje impulsacje bólową z okolic głowy i szyi
  • Obwody modulujące uczucie bólu wewnątrz mózgu2

    1. Stępień A.: Bóle głowy, wyd. Medical Tribune, Warszawa 2008.
    2. Prusiński A.: Bóle głowy, red. B. Pec. Warszawa: PZWL 1999.


Komentarze