W ostatnich 15 latach ekspert komunikacji, Fred Warnke, opracował metodę wykrywania i treningu w obszarze deficytów. Głównym założeniem metody jest to, że dzieci cierpiące z powodu trudności w nauce, są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych tych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich liter i głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne inne sposoby czytania: próbują rozpoznawać słowa tuż po ich pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do rozpoznania i nauczenia się wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter). I w tym właśnie może pomóc metoda Warnkego. Efektywność:
Tradycyjny trening – poprawa o 6.3%;
Trening 8 funkcji podstawowych (metodą Warnkego) – 18.9%;
Trening 8 funkcji podstawowych + trening lateralny (metodą Warnkego) – 42.6%.


Komentarze