Osoby ze stwardnieniem rozsianym (SM) po intensywnym treningu neurofeedback

W TVP3 został przedstawiony projekt EEG Biofeedback, realizowany przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego. Ma on na celu zbadanie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) po intensywnym treningu neurofeedback. Trening służyć ma w założeniu autorów, poprawie funkcji poznawczych, możliwości wykonywania bardziej precyzyjnych ruchów i złagodzeniu zespołu zmęczenia oraz

Czytaj więcej