Skuteczność terapeutyczna:

W zaburzeniach psychicznych i psychosomatycznych (dzieci, młodzież, dorośli):

 • zaburzenia uwagi, koncentracji +/_ nadpobudliwość psychoruchowa (zespoły ADHD, ADD);
 • zaburzenia zachowania;
 • problemy szkolne (słabe wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp);
 • rozwojowe wady wymowy;
 • autyzm;
 • przewlekłe bóle głowy, migreny;
 • zaburzenia snu;
 • stany lękowe;
 • zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne;
 • tiki;
 • zaburzenia depresyjne;
 • zaburzenia odżywiania (bulimia , anoreksja)

W chorobach neurologicznych:

 • dziecięce porażenie mózgowe;
 • urazy czaszki;
 • stan po operacji mózgu;
 • epilepsja
 • w rehabilitacjach po udarach mózgu.

U osób zdrowych i aktywnych:

 • usprawnienie funkcji poznawczych: pamięci, uwagi, przypominania (także w zakresie języków obcych);
 • profilaktyka chorób otępiennych;
 • ćwiczenie nakierowane na uzyskanie profilowanych osiągnięć (sportowych, muzycznych),
 • trening osób narażonych na pracę w warunkach stresogennych (biznesmeni, piloci, maklerzy, kontrolerzy ruchu, policjanci itp.

W oparciu o informacje: Ministerstwa Zdrowia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (U.S. Department of Health and Human Services)
Tabela informacyjna od Amerykańskiej Akademia Pediatrii


Badania i artykuły dotyczące wymienionych jednostek chorobowych, schorzeń i dolegliwości wobec zastosowania metody neurofeedback:

ADHD / ADD
Autyzm
Lęk
Depresja
Epilepsja
Urazy głowy
Zaburzenia uczenia się
Migreny

Skuteczność terapeutyczna 4 kwietnia, 2013