Co to jest qEEG / Mapa mózgu? I jak to się ma do EEG?

Elektroencefalografia (EEG) jest pomiarem wzorów elektrycznych dokonywanym na powierzchni skóry. Wzorce te odzwierciedlają aktywność korową mózgu. Ilościowe EEG (QEEG) jest analizą cyfrową EEG. QEEG jest rozszerzeniem analizy wzrokowej (czyli interpretacji EEG), która może wspomagać nasze rozumienie funkcji EEG i mózgu.

Ilościowa Elektroencefalografia (QEEG) jest procedurą komputerowej obróbki nagranej aktywność EEG tj. zapisu z wielu elektrod umieszczonych na głowie. Te wielokanałowe dane EEG przetwarzane poprzez różne algorytmy. Dane cyfrowe poddane analizie statystycznej, porównuje się uzyskane wyniki z wartościami referencyjnymi baz danych. Uzyskane w ten sposób EEG często przekształca się w kolorowe mapy mózgu”.

Informacje pochodzące z EEG i QEEG mogą być interpretowane i stosowane przez specjalistów jako narzędzie do oceny klinicznej funkcji mózgu, oraz do śledzenia zmian w czynności mózgu z powodu różnych interwencji, takich jak neurofeedback lub leki.

Ilościowa Elektroencefalografia (QEEG) to technika wykorzystująca nowoczesne oprogramowanie analityczne do przetwarzania procesów EEG / QEEG. Daje to możliwość oglądania dynamicznych zmian zachodzących w mózgu podczas wykonywania zadań poznawczych. To nowe podejście może być stosowane, aby pomóc nam określić, które obszary mózgu są zaangażowane działają skutecznie.


Komentarze