Czym jest psychoterapia?

To interakcja czynników psychologicznych i środowiskowych.
Psychoterapia jest systematycznym oddziaływaniem psychologicznym. Celem jest poprawa funkcjonowania psychicznego, a także przystosowania społecznego.
Istnieją różne tendencje w psychoterapii, między innymi, psychoanalityczny, dynamiczny, fenomenologiczny lub behawioralny.
Definicje różnych strumieni psychoterapii (np. wspomnianych powyżej) są odmienne. Każda z nich ma określoną koncepcję teoretyczną, akcentując odrębne podejście do takich kwestii, jak. narzędzia robocze z pacjentem lub rola przeszłości w życiu pacjenta.

Istotną rolę odgrywa w psychoterapii wiedza psychologiczna, która może być stosowana w leczeniu różnych rodzajów chorób. Mowa jest nie tylko o procesach psychologicznych, ale także obszarze somatycznym ciała ludzkiego.

Psychoterapeuta wywiera korzystny wpływ na sferę psychiczną pacjenta. Obejmuje to problemy emocjonalne, zaburzenia nerwicowe, a także choroby psychosomatyczne.


Komentarze