Neuroplastyczność jest mechanizmem, który leży obecnie u podstaw teoretycznych neurofeedbacku. Polega na zdolności neuronów do tworzenia trwałych przekształceń funkcjonalnych. Pod wpływem bodźców środowiska dochodzi do zmian biochemicznych i morfologicznych w obrębie neuronów, synaps i sieci nerwowych.


Komentarze