SMW TVP3 został przedstawiony projekt EEG Biofeedback, realizowany przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego. Ma on na celu zbadanie pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) po intensywnym treningu neurofeedback. Trening służyć ma w założeniu autorów, poprawie funkcji poznawczych, możliwości wykonywania bardziej precyzyjnych ruchów i złagodzeniu zespołu zmęczenia oraz problemu nietrzymania moczu.


Komentarze