Bardzo ciekawy eksperyment z wykorzystaniem fMRI Biofeedback. Osoby badane uczyły się kontrolować aktywność tego rejonu mózgu, który odpowiada za percepcję bólu (rACC- obszar przedniej, dziobowej części przedniego zakrętu obręczy). Wykonanie takich działań było możliwe dzięki wykorzystaniu informacji zwrotnych o zmianach zachodzących w danym obszarze. Podczas badania fMRI, komputer informował badanych o efektach podejmowanych prób. Okazało się, że jest możliwe nauczenie się włączania i wyłączania dokładnie tego obszaru.


Komentarze