Neurofeedback to innowacyjne rozwiązanie treningowe wykorzystujące parametry zapisu EEG (aktywności mózgu) jako sygnału nawigującego pacjenta w kierunku pożądanych zmian. Oparta na informacji zwrotnej terapia pozwala usprawniać  funkcjonowanie dzieci z problemami szkolnymi, ADHD, ADD, dysleksją, zaburzeniami uczenia, stanami lękowymi, tikami, migreną. Metoda polecana jest także jako forma wspomagania osób z zespołem Aspergera, w stanach pourazowych, w zaburzeniach depresyjnych, w  przewlekłych bólach głowy, z epilepsją, doświadczających przewlekłego stresu. To bezpieczna terapia dla dzieci i dorosłych, korzystnie wpływająca na kondycję psychologiczną osób zdrowych, z powodzeniem stosowana także w  profilaktyce wielu chorób.


Komentarze