Dobry psycholog – Legionowo?

Problemy, którymi się zajmujemy to: zaburzenia rozwoju, trudności wychowawcze, ataki histerii, niekontrolowana złość i gniew, przeciwstawianie się, kradzieże, zaburzenia emocji i zachowania, nadpobudliwość, nieśmiałość, trudności w adaptacji w nowym środowisku przedszkolnym lub szkolnym, agresja, niedostosowanie społeczne, zachowania opozycyjno-buntownicze, moczenie, mimowolne zanieczyszczanie się, zaburzenia uwagi, trudności szkolne, w tym w opanowaniu techniki czytania i pisania, dojrzałość szkolna, wspomaganie rozwoju małego dziecka, trening czystości, zaburzenia odżywiania, choroby somatyczne (np. padaczka, cukrzyca) a zachowanie i osiągnięcia szkolne dziecka, zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży i wiele, wiele innych


Komentarze